Tantrické a relaxační masáže v Ostravě


Tantrický přístup

Tantrický přístup je možná pro někoho neznámý, ale možná mnozí alespoň tuší, čeho se týká. Je to životní filosofie, která nám říká – oprostěte se zaběhlých konvencí, uvolněte se.

Čas tantrismu

Slovo tantra znamená systém, přítomnost dvou kosmických principů, mužského a ženského, které na sebe neustále vzájemně působí, tvoří a vstřebávají nepřerušeně celé stvoření. Tantrické spisy nebyly koncipovány určitou osobou, ale avataři je vnímali skrze vize, které pak zjevovali lidstvu. Mnoho textů se zabývá téměř výlučně mystickou erotikou a takto se stávají opravdovými sexuologickými pojednáními, díky kterým je dnes tantra sice známá na Západě, ale často chybně vykládána.

Význam tantrických textů

Důležité je, že tantrické texty přežily čas a že se dostaly až k nám. Přichází k nám ve chvíli kdy lidstvo potřebuje účinné metody vnitřní transformace a duchovní záchrany. Důležitost tantrických spisů spočívá zejména v tom, že jsou to opravdové učebnice duchovní praxe.

Tantra – odevzdání se

Podle tantrického přístupu odevzdání se neznamená ztrátu své vlastní vůle, ale je to myšleno odevzdání se nejvyššímu aspektu našeho potenciálu, do něhož bychom měli postupně dorůst. Skutečné odevzdání se je vědomé odevzdání a znamená otevřít své srdce, důvěřovat našemu vnitřnímu vedení.

Naučte se meditovat

Meditace je důležitá v takovém stavu, jakého jsme schopni ji dosáhnout. Mnozí z nás si myslí, že meditace znamená naučit se sedět v pozici lotosu, jak tuto představu máme spojenou s jogíny. Tento druh meditace ale představuje nedosažitelný stav vědomí, kterého my, jakožto běžní lidé, nikdy nemůžeme dosáhnout. Meditace je stav přítomností ve svém těle. Tantra nás učí, že meditace znamená být si vědomí v tom co děláme, mít pozornost v činnosti i nečinnosti. Každý z nás si musí umět najít vlastní způsob, který mu je blízký.

Tantrický přístup k sexualitě

Tantrický přístup označuje sexualitu jako zdravý pud, bere ji jako oslavu života. Mnoho z nás trpí v tomto ohledu pocitem viny, která je v nás zakořeněná. Tento pocit v nás přetrvává ještě z minulých časů, kdy se pocity viny používal jako prostředek k manipulaci. Nepřemýšlejme nad tím, kde je povolené se dotýkat a kde ne. Zkusme prožívat sexualitu s radostí a těšit se z ní. Nesnažme se v sexualitě něčeho dosáhnout, nesnažme se za každou cenu uspokojit partnerku a pak sebe. Pokud se partnerka snaží nezklamat a raději něco předstírá, dostaneme se do bludného kruhu.

Buďme spontánní

Tantrický přístup k životu a k milování nás učí být uvolnění, spontánní. To znamená, že bychom měli přijmout fakt, že každý z nás je originální, jedinečný a každý by tomu měl naslouchat. Měli bychom prožívat milování jen pro tento okamžik. Tantrický přístup nám radí, bychom se nesnažili v této oblasti něčeho docílit. Podle tantrického učení bychom měli být hraví a prožívat bezstarostné milovaní.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace